Back to previous menu

Men's Sporting Knitwear

Cashmere T Zip
TT92111GREENMIXTT92111GREENMIX_swatch.jpgcategoryTT92111GREENMIX.jpgTT92111GREENMIX_1.jpgm-bruar-cash-tzip-green-mix-l-greenCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Green Mix#5B6F6E00.000000000000000e+000TT92111OTTERTT92111OTTER_swatch.jpgcategoryTT92111OTTER.jpgTT92111OTTER.jpgm-bruar-cash-tzip-otter-l-brownCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Otter#6B615500.000000000000000e+000TT92111DENIMTT92111DENIM_swatch.jpgcategoryTT92111DENIM.jpgTT92111DENIM_1.jpgm-bruar-cash-tzip-denim-l-blueCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Denim#34599800.000000000000000e+000TT92111NAVYTT92111NAVY_swatch.jpgcategoryTT92111NAVY.jpgTT92111NAVY.jpgm-bruar-cash-tzip-navy-l-navyCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Navy#40598400.000000000000000e+000TT92111THYMETT92111THYME_swatch.jpgcategoryTT92111THYME.jpgTT92111THYME.jpgm-bruar-cash-tzip-thyme-l-greenCashmere T ZipCashmere T Zip149959995Thyme#5C5F4E00.000000000000000e+000TT92111ARMYGREENTT92111ARMYGREEN_swatch.jpgcategoryTT92111ARMYGREEN.jpgTT92111ARMYGREEN.jpgm-bruar-cash-tzip-army-green-lCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Army Green00.000000000000000e+000TT92111BLACKCURRENTTT92111BLACKCURRENT_swatch.jpgcategoryTT92111BLACKCURRENT.jpgTT92111BLACKCURRENT.jpgm-bruar-cash-tzip-blackcurrent-lCashmere T ZipCashmere T Zip1499514995Blackcurrent00.000000000000000e+000
£149.95
Mens Country Lambswool Gilet
TT15190BLUELOVATTT15190BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15190BLUELOVAT.jpgTT15190BLUELOVAT_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-blue-tt15190bluelovatMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15190NAVYTT15190NAVY_swatch.jpgcategoryTT15190NAVY.jpgTT15190NAVY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-navyMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Navy#40598400.000000000000000e+000TT15190MOSSTT15190MOSS_swatch.jpgcategoryTT15190MOSS.jpgTT15190MOSS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-green-tt15190mossMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Moss#8F9B5900.000000000000000e+000TT15190ELDERBERRYTT15190ELDERBERRY_swatch.jpgcategoryTT15190ELDERBERRY.jpgTT15190ELDERBERRY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-purple-tt15190elderberryMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Elderberry#40126A00.000000000000000e+000TT15190ASPARAGUSTT15190ASPARAGUS_swatch.jpgcategoryTT15190ASPARAGUS.jpgTT15190ASPARAGUS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-green-tt15190asparagusMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Asparagus#7E802A00.000000000000000e+000TT15190DENIMTT15190DENIM_swatch.jpgcategoryTT15190DENIM.jpgTT15190DENIM.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-blue-tt15190denimMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Denim#34599800.000000000000000e+000TT15190GREENMIXTT15190GREENMIX_swatch.jpgcategoryTT15190GREENMIX.jpgTT15190GREENMIX.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-gilet-green-tt15190greenmixMens Country Lambswool GiletMens Country Lambswool Gilet59955995Green Mix#5B6F6E00.000000000000000e+000
Mens Country Lambswool Zip Jacket
TT15180WARMGINGERTT15180WARMGINGER_swatch.jpgcategoryTT15180WARMGINGER.jpgTT15180WARMGINGER_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-orangeMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Warm Ginger#7E321A00.000000000000000e+000TT15180BLUELOVATTT15180BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15180BLUELOVAT.jpgTT15180BLUELOVAT.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-blue-tt15180bluelovatMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15180NAVYTT15180NAVY_swatch.jpgcategoryTT15180NAVY.jpgTT15180NAVY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-navyMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Navy#40598400.000000000000000e+000TT15180HEATHERTT15180HEATHER_swatch.jpgcategoryTT15180HEATHER.jpgTT15180HEATHER.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-purple-tt15180heatherMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Heather#86469C00.000000000000000e+000TT15180ASPARAGUSTT15180ASPARAGUS_swatch.jpgcategoryTT15180ASPARAGUS.jpgTT15180ASPARAGUS_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-green-tt15180asparagusMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Asparagus#7E802A00.000000000000000e+000TT15180ELDERBERRYTT15180ELDERBERRY_swatch.jpgcategoryTT15180ELDERBERRY.jpgTT15180ELDERBERRY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-zip-jacket-purple-tt15180elderberryMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Elderberry#40126A00.000000000000000e+000TT15180RASPBERRYTT15180RASPBERRY_swatch.jpgcategoryTT15180RASPBERRY.jpgTT15180RASPBERRY.jpgm-lw-zip-jkt-raspberry-l-redMens Country Lambswool Zip JacketMens Country Lambswool Zip Jacket69956995Raspberry#FF008000.000000000000000e+000
Mens Country Lambswool T Zip
TT15170THYMETT15170THYME_swatch.jpgcategoryTT15170THYME.jpgTT15170THYME_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-green-tt15170thymeMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Thyme#5C5F4E00.000000000000000e+000TT15170BLUELOVATTT15170BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15170BLUELOVAT.jpgTT15170BLUELOVAT.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-blue-tt15170bluelovatMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15170NAVYTT15170NAVY_swatch.jpgcategoryTT15170NAVY.jpgTT15170NAVY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-navyMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Navy#40598400.000000000000000e+000TT15170POPPYTT15170POPPY_swatch.jpgcategoryTT15170POPPY.jpgTT15170POPPY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-red-tt15170poppyMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Poppy#B8073C00.000000000000000e+000TT15170TEALTT15170TEAL_swatch.jpgcategoryTT15170TEAL.jpgTT15170TEAL.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-blue-tt15170tealMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Teal#00808000.000000000000000e+000TT15170WARMGINGERTT15170WARMGINGER_swatch.jpgcategoryTT15170WARMGINGER.jpgTT15170WARMGINGER_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-orangeMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Warm Ginger#7E321A00.000000000000000e+000TT15170ASPARAGUSTT15170ASPARAGUS_swatch.jpgcategoryTT15170ASPARAGUS.jpgTT15170ASPARAGUS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-tzip-green-tt15170asparagusMens Country Lambswool T ZipMens Country Lambswool T Zip69956995Asparagus#7E802A00.000000000000000e+000
Lambswool Cable Crew Neck
TT15140OTTERTT15140OTTER_swatch.jpgcategoryTT15140OTTER.jpgTT15140OTTER_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-brown-tt15140otterLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Otter#6B615500.000000000000000e+000TT15140BLUELOVATTT15140BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15140BLUELOVAT.jpgTT15140BLUELOVAT.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-blue-tt15140bluelovatLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15140GREENMIXTT15140GREENMIX_swatch.jpgcategoryTT15140GREENMIX.jpgTT15140GREENMIX.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-green-tt15140greenmixLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Green Mix#5B6F6E00.000000000000000e+000TT15140HEATHERTT15140HEATHER_swatch.jpgcategoryTT15140HEATHER.jpgTT15140HEATHER_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-purple-tt15140heatherLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Heather#86469C00.000000000000000e+000TT15140MOSSTT15140MOSS_swatch.jpgcategoryTT15140MOSS.jpgTT15140MOSS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-green-tt15140mossLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Moss#8F9B5900.000000000000000e+000TT15140NAVYTT15140NAVY_swatch.jpgcategoryTT15140NAVY.jpgTT15140NAVY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-crew-neck-navyLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Navy#40598400.000000000000000e+000TT15140RASPBERRYTT15140RASPBERRY_swatch.jpgcategoryTT15140RASPBERRY.jpgTT15140RASPBERRY.jpgm-lw-cable-cn-raspberry-l-redLambswool Cable Crew NeckLambswool Cable Crew Neck69956995Raspberry#FF008000.000000000000000e+000
Mens Shetland Crew Neck
TT14050SAPPHIRETT14050SAPPHIRE_swatch.jpgcategoryTT14050SAPPHIRE.jpgTT14050SAPPHIRE_1.jpgm-shetland-crew-neck-sapphire-l-blueMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Sapphire#2929A300.000000000000000e+000TT14050GLACIERTT14050GLACIER_swatch.jpgcategoryTT14050GLACIER.jpgTT14050GLACIER.jpgmens-shetland-crew-neck-blue-tt14050glacierMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Glacier#729DC800.000000000000000e+000TT14050HAVANATT14050HAVANA_swatch.jpgcategoryTT14050HAVANA.jpgTT14050HAVANA.jpgm-shetland-crew-neck-havana-lMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Havana00.000000000000000e+000TT14050MOORLANDTT14050MOORLAND_swatch.jpgcategoryTT14050MOORLAND.jpgTT14050MOORLAND_1.jpgmens-shetland-crew-neck-brown-tt14050moorlandMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Moorland#5F422400.000000000000000e+000TT14050PALEOAKTT14050PALEOAK_swatch.jpgcategoryTT14050PALEOAK.jpgTT14050PALEOAK.jpgm-shetland-crew-neck-pale-oak-lMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Pale Oak00.000000000000000e+000TT14050SAGEBLUETT14050SAGEBLUE_swatch.jpgcategoryTT14050SAGEBLUE.jpgTT14050SAGEBLUE.jpgmens-shetland-crew-neck-greenMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Sage/Blue#9AA9B100.000000000000000e+000TT14050BOKHARATT14050BOKHARA_swatch.jpgcategoryTT14050BOKHARA.jpgTT14050BOKHARA.jpgmens-shetland-crew-neckMens Shetland Crew NeckMens Shetland Crew Neck69956995Bokhara00.000000000000000e+000
Men's Shetland Slipover
TT14060PARMATT14060PARMA_swatch.jpgcategoryTT14060PARMA.jpgTT14060PARMA_1.jpgm-shetland-sover-parma-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Parma00.000000000000000e+000TT14060BOKHARATT14060BOKHARA_swatch.jpgcategoryTT14060BOKHARA.jpgTT14060BOKHARA.jpgmens-shetland-slipoverMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Bokhara00.000000000000000e+000TT14060CLOVERLEAFTT14060CLOVERLEAF_swatch.jpgcategoryTT14060CLOVERLEAF.jpgTT14060CLOVERLEAF.jpgm-shetland-sover-clover-leaf-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Clover Leaf00.000000000000000e+000TT14060CUMFREYTT14060CUMFREY_swatch.jpgcategoryTT14060CUMFREY.jpgTT14060CUMFREY.jpgm-shetland-sover-cumfrey-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Comfrey#56297400.000000000000000e+000TT14060EMBERTT14060EMBER_swatch.jpgcategoryTT14060EMBER.jpgTT14060EMBER_1.jpgm-shetland-sover-ember-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Ember#CF530000.000000000000000e+000TT14060GLACIERTT14060GLACIER_swatch.jpgcategoryTT14060GLACIER.jpgTT14060GLACIER.jpgm-shetland-sover-glacier-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Glacier#729DC800.000000000000000e+000TT14060HAVANATT14060HAVANA_swatch.jpgcategoryTT14060HAVANA.jpgTT14060HAVANA.jpgm-shetland-sover-havana-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59955995Havana00.000000000000000e+000
Mens Country Rib T Zip
TT06379LTGREYWELSHTT06379LTGREYWELSH_swatch.jpgcategoryTT06379LTGREYWELSH.jpgTT06379LTGREYWELSH_1.jpgcountry-rib-tzip-lt-grey-welsh-lMens Country Rib T ZipMens Country Rib T Zip99959995Light Grey Welsh#71727700.000000000000000e+000TT06379DERBYTWEEDTT06379DERBYTWEED_swatch.jpgcategoryTT06379DERBYTWEED.jpgTT06379DERBYTWEED_1.jpgcountry-rib-tzip-derby-tweed-l-greyMens Country Rib T ZipMens Country Rib T Zip99959995Derby Tweed#4C4B5000.000000000000000e+000TT06379DKGREYWELSHTT06379DKGREYWELSH_swatch.jpgcategoryTT06379DKGREYWELSH.jpgTT06379DKGREYWELSH_1.jpgcountry-rib-tzip-dk-grey-welsh-lMens Country Rib T ZipMens Country Rib T Zip99959995Dark Grey Welsh#2F4F4F00.000000000000000e+000
Illann Reversible Cashmere Gilet
TT98750CHARCOALNAVYTT98750CHARCOALNAVY_swatch.jpgcategoryTT98750CHARCOALNAVY.jpgTT98750CHARCOALNAVY_1.jpgm-cash-rev-gilet-tt98750charcoalnavyMen's Illann Reversible Cashmere GiletIllann Reversible Cashmere Gilet3250032500Charcoal/Navy00.000000000000000e+000TT98750DENIMNAVYTT98750DENIMNAVY_swatch.jpgcategoryTT98750DENIMNAVY.jpgTT98750DENIMNAVY_1.jpgm-cash-rev-gilet-tt98750denimnavyMen's Illann Reversible Cashmere GiletIllann Reversible Cashmere Gilet3250032500Denim/Navy00.000000000000000e+000TT98750OLIVENAVYTT98750OLIVENAVY_swatch.jpgcategoryTT98750OLIVENAVY.jpgTT98750OLIVENAVY_1.jpgm-cash-rev-gilet-tt98750olivenavyMen's Illann Reversible Cashmere GiletIllann Reversible Cashmere Gilet3250032500Olive/Navy00.000000000000000e+000
Mens Barbour Holden Half Zip
TT00160MILITARYMARLTT00160MILITARYMARL_swatch.jpgcategoryTT00160MILITARYMARL.jpgTT00160MILITARYMARL_1.jpgmens-barbour-holden-half-zip-naturalMens Barbour Holden Half ZipMens Barbour Holden Half Zip1099510995Military Marl#A67B5000.000000000000000e+000TT00160OLIVETT00160OLIVE_swatch.jpgcategoryTT00160OLIVE.jpgTT00160OLIVE_1.jpgmens-barbour-holden-half-zip-greenMens Barbour Holden Half ZipMens Barbour Holden Half Zip1099510995Olive#97973500.000000000000000e+000TT00160NAVYTT00160NAVY_swatch.jpgcategoryTT00160NAVY.jpgTT00160NAVY_1.jpgmens-barbour-holden-half-zip-navyMens Barbour Holden Half ZipMens Barbour Holden Half Zip1099510995Navy#40598400.000000000000000e+000
Jack Pyke Countryman Waterproof Reversible Jumper
TS38892HUNTERGREENTS38892HUNTERGREEN_swatch.jpgcategoryTS38892HUNTERGREEN.jpgTS38892HUNTERGREEN_1.jpgm-wp-rev-country-jumper-greenMen's Jack Pyke Countryman Waterproof Reversible JumperJack Pyke Countryman Waterproof Reversible Jumper69956995Hunter Green#3A5F0B00.000000000000000e+000
Harkila Norja Windproof Cardigan
TS26782SHADOWBROWNTS26782SHADOWBROWN_swatch.jpgcategoryTS26782SHADOWBROWN.jpgTS26782SHADOWBROWN_1.jpgm-norja-windp-fzip-cardigan-brownMen's Harkila Norja Windproof CardiganHarkila Norja Windproof Cardigan2199521995Shadow Brown#4F3D3100.000000000000000e+000TS26782WARMOLIVETS26782WARMOLIVE_swatch.jpgcategoryTS26782WARMOLIVE.jpgTS26782WARMOLIVE_1.jpgm-norja-windp-fzip-cardigan-greenMen's Harkila Norja Windproof CardiganHarkila Norja Windproof Cardigan2199521995Warm Olive#706C5400.000000000000000e+000

Join Our Mailing List

Sign up to our newsletter to receive the latest information and offers from the House of Bruar.