Ingredients: Pork, Salt, Potassium Nitrite E252, Sodium Nitrite E250.