Back to previous menu

Knitwear

Men's Merino Shirt Neck
TT04891DKLODENTT04891DKLODEN_swatch.jpgcategoryTT04891DKLODEN.jpgTT04891DKLODEN_1.jpgmens-merino-shirt-neckMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Dark Loden00.000000000000000e+000TT04891BOTTLETT04891BOTTLE_swatch.jpgcategoryTT04891BOTTLE.jpgTT04891BOTTLE.jpgmerino-shirt-neck-green-tt04891bottleMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Bottle#0B3B2400.000000000000000e+000TT04891HEATHERTT04891HEATHER_swatch.jpgcategoryTT04891HEATHER.jpgTT04891HEATHER.jpgmerino-shirt-neck-purple-tt04891heatherMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Heather#86469C00.000000000000000e+000TT04891CHARCOALTT04891CHARCOAL_swatch.jpgcategoryTT04891CHARCOAL.jpgTT04891CHARCOAL.jpgm-merino-shirt-neck-charcoal-40-greyMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Charcoal#80808000.000000000000000e+000TT04891CHESTNUTTT04891CHESTNUT_swatch.jpgcategoryTT04891CHESTNUT.jpgTT04891CHESTNUT.jpgmens-merino-shirt-neck-brownMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Chestnut#99663300.000000000000000e+000TT04891LODENTT04891LODEN_swatch.jpgcategoryTT04891LODEN.jpgTT04891LODEN.jpgmerino-shirt-neck-green-tt04891lodenMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Loden#182B0200.000000000000000e+000TT04891LTDENIMTT04891LTDENIM_swatch.jpgcategoryTT04891LTDENIM.jpgTT04891LTDENIM.jpgmens-merino-shirt-neck-blueMen's Merino Shirt NeckMen's Merino Shirt Neck59953995Light Denim#34599800.000000000000000e+000
£39.95   was £59.95
Men's Shetland Slipover
TT14060PARMATT14060PARMA_swatch.jpgcategoryTT14060PARMA.jpgTT14060PARMA_1.jpgm-shetland-sover-parma-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Parma00.000000000000000e+000TT14060MOORLANDTT14060MOORLAND_swatch.jpgcategoryTT14060MOORLAND.jpgTT14060MOORLAND.jpgm-shetland-sover-moorland-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Moorland#5F422400.000000000000000e+000TT14060GLACIERTT14060GLACIER_swatch.jpgcategoryTT14060GLACIER.jpgTT14060GLACIER.jpgm-shetland-sover-glacier-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Glacier#729DC800.000000000000000e+000TT14060EMBERTT14060EMBER_swatch.jpgcategoryTT14060EMBER.jpgTT14060EMBER_1.jpgm-shetland-sover-ember-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Ember#CF530000.000000000000000e+000TT14060SAGEBLUETT14060SAGEBLUE_swatch.jpgcategoryTT14060SAGEBLUE.jpgTT14060SAGEBLUE.jpgm-shetland-sover-sage-blue-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Sage/Blue#9AA9B100.000000000000000e+000TT14060SLATEGREYTT14060SLATEGREY_swatch.jpgcategoryTT14060SLATEGREY.jpgTT14060SLATEGREY.jpgm-shetland-sover-slate-grey-l-greyMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Slate Grey#52525200.000000000000000e+000TT14060CUMFREYTT14060CUMFREY_swatch.jpgcategoryTT14060CUMFREY.jpgTT14060CUMFREY.jpgm-shetland-sover-cumfrey-lMen's Shetland SlipoverMen's Shetland Slipover59953995Comfrey#56297400.000000000000000e+000
£39.95   was £59.95
Men’s Merino Slipover
TT17515NAVYTT17515NAVY_swatch.jpgcategoryTT17515NAVY.jpgTT17515NAVY.jpgm-merino-slipover-navy-l-navyMen’s Merino SlipoverMen’s Merino Slipover44952995Navy#40598400.000000000000000e+000TT17515DENIMMARLTT17515DENIMMARL_swatch.jpgcategoryTT17515DENIMMARL.jpgTT17515DENIMMARL.jpgmens-merino-slipover-blue-tt17515denimmarlMen’s Merino SlipoverMen’s Merino Slipover44952995Denim Marl#34599800.000000000000000e+000TT17515MIDGREYTT17515MIDGREY_swatch.jpgcategoryTT17515MIDGREY.jpgTT17515MIDGREY.jpgm-merino-slipover-mid-grey-l-greyMen’s Merino SlipoverMen’s Merino Slipover44952995Mid Grey#62686C00.000000000000000e+000
£29.95   was £44.95
Men's Merino V Neck
TT04851MIDBROWNTT04851MIDBROWN_swatch.jpgcategoryTT04851MIDBROWN.jpgTT04851MIDBROWN.jpgmens-merino-v-neck-brown-tt04851midbrownMen's Merino V NeckMen's Merino V Neck49953495Mid Brown#4E2D0C00.000000000000000e+000TT04851CHESTNUTTT04851CHESTNUT_swatch.jpgcategoryTT04851CHESTNUT.jpgTT04851CHESTNUT.jpgmens-merino-v-neck-brown-tt04851chestnutMen's Merino V NeckMen's Merino V Neck49953495Chestnut#99663300.000000000000000e+000
£34.95   was £49.95
Men’s Merino Crew Neck
TT17513BLACKCURRENTTT17513BLACKCURRENT_swatch.jpgcategoryTT17513BLACKCURRENT.jpgTT17513BLACKCURRENT.jpgm-merino-crew-neck-tt17513blackcurrentMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Blackcurrent00.000000000000000e+000TT17513NAVYTT17513NAVY_swatch.jpgcategoryTT17513NAVY.jpgTT17513NAVY.jpgm-merino-crew-neck-navy-l-navyMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Navy#40598400.000000000000000e+000TT17513MIDGREYTT17513MIDGREY_swatch.jpgcategoryTT17513MIDGREY.jpgTT17513MIDGREY.jpgm-merino-crew-neck-mid-grey-l-greyMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Mid Grey#62686C00.000000000000000e+000TT17513DENIMMARLTT17513DENIMMARL_swatch.jpgcategoryTT17513DENIMMARL.jpgTT17513DENIMMARL.jpgmens-merino-crew-neck-blue-tt17513denimmarlMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Denim Marl#34599800.000000000000000e+000TT17513DKNATURALTT17513DKNATURAL_swatch.jpgcategoryTT17513DKNATURAL.jpgTT17513DKNATURAL.jpgm-merino-crew-neck-dk-natural-l-naturalMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Dk Natural#EBE5E500.000000000000000e+000TT17513BARKTT17513BARK_swatch.jpgcategoryTT17513BARK.jpgTT17513BARK.jpgmens-merino-crew-neck-brown-tt17513barkMen’s Merino Crew NeckMen’s Merino Crew Neck49953495Bark#69493200.000000000000000e+000
£34.95   was £49.95
Men’s Cashmere T-Zip
TZ61232GRASSTZ61232GRASS_swatch.jpgcategoryTZ61232GRASS.jpgTZ61232GRASS_1.jpgmens-cashmere-tzip-tz61232grassMen's Cashmere T-ZipMen’s Cashmere T-Zip149959995Grass00.000000000000000e+000TZ61232BOTTLETZ61232BOTTLE_swatch.jpgcategoryTZ61232BOTTLE.jpgTZ61232BOTTLE.jpgmens-cashmere-tzip-greenMen's Cashmere T-ZipMen’s Cashmere T-Zip149959995Bottle#0B3B2400.000000000000000e+000TZ61232REDTZ61232RED_swatch.jpgcategoryTZ61232RED.jpgTZ61232RED.jpgmens-cashmere-tzip-redMen's Cashmere T-ZipMen’s Cashmere T-Zip149959995Red#C2474A00.000000000000000e+000TZ61232RUSTTZ61232RUST_swatch.jpgcategoryTZ61232RUST.jpgTZ61232RUST.jpgmens-cashmere-tzip-brown-tz61232rustMen's Cashmere T-ZipMen’s Cashmere T-Zip149959995Rust#C2601F00.000000000000000e+000TZ61232OCHRETZ61232OCHRE_swatch.jpgcategoryTZ61232OCHRE.jpgTZ61232OCHRE.jpgmens-cashmere-tzip-brown-tz61232ochreMen's Cashmere T-ZipMen’s Cashmere T-Zip149959995Ochre#B1711000.000000000000000e+000
£99.95   was £149.95
Men's Merino Crew Neck
TT04850MIDBROWNTT04850MIDBROWN_swatch.jpgcategoryTT04850MIDBROWN.jpgTT04850MIDBROWN.jpgmens-merino-crew-neck-brown-tt04850midbrownMen's Merino Crew NeckMen's Merino Crew Neck49953495Mid Brown#4E2D0C00.000000000000000e+000
£34.95   was £49.95
Lambswool Cable V Neck
TT15155PECANTT15155PECAN_swatch.jpgcategoryTT15155PECAN.jpgTT15155PECAN.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-brown-tt15155pecanLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Pecan#63493B00.000000000000000e+000TT15155HEATHERTT15155HEATHER_swatch.jpgcategoryTT15155HEATHER.jpgTT15155HEATHER.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-purple-tt15155heatherLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Heather#86469C00.000000000000000e+000TT15155POPPYTT15155POPPY_swatch.jpgcategoryTT15155POPPY.jpgTT15155POPPY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-red-tt15155poppyLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Poppy#B8073C00.000000000000000e+000TT15155TEALTT15155TEAL_swatch.jpgcategoryTT15155TEAL.jpgTT15155TEAL.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-blue-tt15155tealLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Teal#00808000.000000000000000e+000TT15155BLUELOVATTT15155BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15155BLUELOVAT.jpgTT15155BLUELOVAT.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-blue-tt15155bluelovatLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15155THYMETT15155THYME_swatch.jpgcategoryTT15155THYME.jpgTT15155THYME.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-green-tt15155thymeLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Thyme#5C5F4E00.000000000000000e+000TT15155ELDERBERRYTT15155ELDERBERRY_swatch.jpgcategoryTT15155ELDERBERRY.jpgTT15155ELDERBERRY.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-v-neck-purple-tt15155elderberryLambswool Cable V NeckLambswool Cable V Neck69954995Elderberry#40126A00.000000000000000e+000
£49.95   was £69.95
Men’s Cashmere Crew Neck
TZ61231OCHRETZ61231OCHRE_swatch.jpgcategoryTZ61231OCHRE.jpgTZ61231OCHRE_1.jpgmens-cashmere-crew-neck-brown-tz61231ochreMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Ochre#B1711000.000000000000000e+000TZ61231LIBERTYBLUETZ61231LIBERTYBLUE_swatch.jpgcategoryTZ61231LIBERTYBLUE.jpgTZ61231LIBERTYBLUE.jpgm-brodie-cash-crewMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Liberty Blue00.000000000000000e+000TZ61231DENIMTZ61231DENIM_swatch.jpgcategoryTZ61231DENIM.jpgTZ61231DENIM.jpgmens-cashmere-crew-neck-blueMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Denim#34599800.000000000000000e+000TZ61231RUSTTZ61231RUST_swatch.jpgcategoryTZ61231RUST.jpgTZ61231RUST.jpgmens-cashmere-crew-neck-brown-tz61231rustMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Rust#C2601F00.000000000000000e+000TZ61231BOTTLETZ61231BOTTLE_swatch.jpgcategoryTZ61231BOTTLE.jpgTZ61231BOTTLE.jpgmens-cashmere-crew-neck-greenMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Bottle#0B3B2400.000000000000000e+000TZ61231GRASSTZ61231GRASS_swatch.jpgcategoryTZ61231GRASS.jpgTZ61231GRASS.jpgmens-cashmere-crew-neck-tz61231grassMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Grass00.000000000000000e+000TZ61231OTTERTZ61231OTTER_swatch.jpgcategoryTZ61231OTTER.jpgTZ61231OTTER.jpgm-brodie-cash-crew-brownMen's Cashmere Crew NeckMen’s Cashmere Crew Neck129957995Otter#6B615500.000000000000000e+000
£79.95   was £129.95
Men’s Cashmere V Neck
TZ61230GRASSTZ61230GRASS_swatch.jpgcategoryTZ61230GRASS.jpgTZ61230GRASS_1.jpgmens-cashmere-v-neck-tz61230grassMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Grass00.000000000000000e+000TZ61230LIBERTYBLUETZ61230LIBERTYBLUE_swatch.jpgcategoryTZ61230LIBERTYBLUE.jpgTZ61230LIBERTYBLUE.jpgm-brodie-cash-vMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Liberty Blue00.000000000000000e+000TZ61230REDTZ61230RED_swatch.jpgcategoryTZ61230RED.jpgTZ61230RED.jpgmens-cashmere-v-neck-red-tz61230redMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Red#C2474A00.000000000000000e+000TZ61230DENIMTZ61230DENIM_swatch.jpgcategoryTZ61230DENIM.jpgTZ61230DENIM.jpgmens-cashmere-v-neck-blueMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Denim#34599800.000000000000000e+000TZ61230BOTTLETZ61230BOTTLE_swatch.jpgcategoryTZ61230BOTTLE.jpgTZ61230BOTTLE.jpgmens-cashmere-v-neck-greenMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Bottle#0B3B2400.000000000000000e+000TZ61230RUSTTZ61230RUST_swatch.jpgcategoryTZ61230RUST.jpgTZ61230RUST.jpgmens-cashmere-v-neck-brown-tz61230rustMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Rust#C2601F00.000000000000000e+000TZ61230CHARCOALTZ61230CHARCOAL_swatch.jpgcategoryTZ61230CHARCOAL.jpgTZ61230CHARCOAL.jpgmens-cashmere-v-neck-greyMen's Cashmere V NeckMen’s Cashmere V Neck129957995Charcoal#80808000.000000000000000e+000
£79.95   was £129.95
Lambswool Cable Slipover
TT15150GREENMIXTT15150GREENMIX_swatch.jpgcategoryTT15150GREENMIX.jpgTT15150GREENMIX.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-green-tt15150greenmixLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Green Mix#5B6F6E00.000000000000000e+000TT15150TEALTT15150TEAL_swatch.jpgcategoryTT15150TEAL.jpgTT15150TEAL.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-blue-tt15150tealLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Teal#00808000.000000000000000e+000TT15150BLUELOVATTT15150BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15150BLUELOVAT.jpgTT15150BLUELOVAT.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-blue-tt15150bluelovatLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15150OTTERTT15150OTTER_swatch.jpgcategoryTT15150OTTER.jpgTT15150OTTER.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-brown-tt15150otterLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Otter#6B615500.000000000000000e+000TT15150PECANTT15150PECAN_swatch.jpgcategoryTT15150PECAN.jpgTT15150PECAN.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-brown-tt15150pecanLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Pecan#63493B00.000000000000000e+000TT15150RASPBERRYTT15150RASPBERRY_swatch.jpgcategoryTT15150RASPBERRY.jpgTT15150RASPBERRY.jpgm-lw-cable-sover-raspberry-l-redLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Raspberry#FF008000.000000000000000e+000TT15150WARMGINGERTT15150WARMGINGER_swatch.jpgcategoryTT15150WARMGINGER.jpgTT15150WARMGINGER.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-slipover-orangeLambswool Cable SlipoverLambswool Cable Slipover59953995Warm Ginger#7E321A00.000000000000000e+000
£39.95   was £59.95
Lambswool Cable Waistcoat
TT15160BLUELOVATTT15160BLUELOVAT_swatch.jpgcategoryTT15160BLUELOVAT.jpgTT15160BLUELOVAT_1.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-blue-tt15160bluelovatLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Blue Lovat#7995E000.000000000000000e+000TT15160MOSSTT15160MOSS_swatch.jpgcategoryTT15160MOSS.jpgTT15160MOSS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-green-tt15160mossLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Moss#8F9B5900.000000000000000e+000TT15160PECANTT15160PECAN_swatch.jpgcategoryTT15160PECAN.jpgTT15160PECAN.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-brown-tt15160pecanLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Pecan#63493B00.000000000000000e+000TT15160TEALTT15160TEAL_swatch.jpgcategoryTT15160TEAL.jpgTT15160TEAL.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-blue-tt15160tealLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Teal#00808000.000000000000000e+000TT15160THYMETT15160THYME_swatch.jpgcategoryTT15160THYME.jpgTT15160THYME.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-green-tt15160thymeLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Thyme#5C5F4E00.000000000000000e+000TT15160WARMGINGERTT15160WARMGINGER_swatch.jpgcategoryTT15160WARMGINGER.jpgTT15160WARMGINGER.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-orangeLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Warm Ginger#7E321A00.000000000000000e+000TT15160ASPARAGUSTT15160ASPARAGUS_swatch.jpgcategoryTT15160ASPARAGUS.jpgTT15160ASPARAGUS.jpgmens-house-of-bruar-country-lambswool-cable-waistcoat-green-tt15160asparagusLambswool Cable Waistcoat Lambswool Cable Waistcoat 69954995Asparagus#7E802A00.000000000000000e+000
£49.95   was £69.95

Join Our Mailing List

Sign up to our newsletter to receive the latest information and offers from the House of Bruar.