Acacia Honey, White Truffles (t. Borchii), White Truffle Flavour.

Acacia Honey, White Truffles (t. Borchii), White Truffle Flavour.